BCSDH – Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért

A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért fenntartható fejlődést célzó 3 alappillére: gazdasági eredményesség és az ökológia egyensúly ill. a társadalmi életminőség elveinek a gazdasági gyakorlatba való átültetése és alkalmazása. A csatlakozott tagoknak ezt szem előtt tartva kell működniük. Ezáltal új és innovatív megoldásokkal növelhető a versenyképesség, és egyben hozzájárulunk a magyar gazdaság és társadalom fenntartható fejlődéséhez is.

 

Céljuk:

  • A fenntartható fejlődés vállalati szektort érintő kérdéseiben hiteles és mértékadó üzleti fórumként részt venni más üzleti, társadalmi és kormányzati szervezetek közötti párbeszédben és dialógusban.
  • Elősegíteni, hogy a jogszabályok, gazdasági ösztönzők és a szakpolitikák elismerjék és támogassák a fenntartható fejlődésnek megfelelően működő vállalatokat, illetve azok termékeit és szolgáltatásait.
  • Fórumot biztosítani az üzleti fenntarthatóság terén elért tagvállalati eredmények, legjobb gyakorlatokbemutatásához, tapasztalatok megosztásához és gazdaságilag hasznos projektek kidolgozásához.
  • A tagvállalatok által megtett önkéntes környezeti vagy társadalmi jellegű projektek, intézkedések, sikertörténetek megismertetése, kommunikációja a döntéshozók, valamint a szakmai, illetve a szélesebb közvélemény részére.
  • Hozzájárulni, hogy a tagvállalatok a WBCSD és annak Regionális Hálózata által nyújtotta lehetőségeket (információkhoz hozzájutás, rendezvényeken és projektekben való részvétel, szakmai tapasztalatcsere, kapcsolatépítés, stb.) maximálisan kihasználhassák.
  • Aktívan és konstruktívan részt venni a Kormánnyal, a civil szervezetekkel, tudományos intézményekkel, valamint más üzleti, szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel a fenntartható fejlődés hazai kérdéseiről folytatott párbeszédben és együttműködésben.
  • A fenntartható fejlődés vállalati eredményeinek és lehetőségeinek bemutatása és tudatosítása a hazai gazdaság más szereplőinek, valamint a közgazdasági és üzleti oktatásban részt vevő hallgatóknak, tanulóknak előadások formájában.
  • Nem tagok számára is nyitott rendezvények (konferenciák, szemináriumok, kerekasztal-megbeszélések, workshopok, stb.) kezdeményezése és megszervezése, melyen hazai és külföldi vállalati gyakorlati tapasztalatok bemutatásán keresztül a szélesebb szakmai közvélemény is megismerheti a fenntartható fejlődés vállalati alkalmazását és lehetőségeit.

Alapszabályuk: BCSDH_Alapszabaly

 

A BCSDH programjai:

Action 2020 Magyarország Program

A jövő vezetői Tehetségprogram

Print Friendly